proList_5

בניית מתקנים תומכים לבניין חניה תלת מימדית במחוז פינגשאן, שנזן

חניה-1

תיאור פרויקט

הפרויקט משתרע על שטח של כ-3,481 מ"ר, בשטח בנייה של כ-2,328 מ"ר.גובה החניון כ-15 מטר ומותקנות בו 370 מקומות חניה נוספים.הפרויקט בהקמה, ותקופת הבנייה היא 180 יום.

בהשוואה לטכנולוגיה המסורתית, היא מאמצת את טכנולוגיית ציוד החניה המכאני ברמה הלאומית המובילה, ויש לה את המאפיינים המדהימים של ביצועי בטיחות גבוהים, עלות תפעול ותחזוקה נמוכה ושימוש נוח.

חניה-2