proList_5

מגורי הר סצ'ואן אמיי יונפאנג

מקרה-6

תיאור פרויקט

שטח הבנייה המתוכנן של יונפאנג Mountain Residence הוא 30,000 מ"ר.שטח הבנייה הכולל של השלב הראשון הוא 4130 מ"ר, המורכב מ-20 וילות, 2 מועדונים ומרכז קבלת תיירים אחד.

מקרה-3
מקרה-5
מקרה-4
מקרה-2